Milano_ Đàlạt

• Địa chỉ: 72 Đồng Tâm- Phường 4 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

• Số điện thoại: 0906 439 879 - 0943 337788

• Email: milanothai1@yahoo.com

• Website: http://anhcuoidalat.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://milano.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/aocuoidalat

• Website  : www.anhcuoidalat.com                         
                   www.  aocuoidalat.com